Logo 89

Skontaktuj się z nami:
tel: 885 563 079

Nabór ofert

Firma Handlowo Produkcyjna PAK Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.”

 

W ramach projektu ogłaszamy nabór ofert na realizację zadań/ usług:

 

Doradztwo w zakresie przygotowania katalogów produktów i usług, wzorników próbek, mock up’ów do katalogów, zdjęć do katalogów, projektowania key visuali dla marki, projektowania wizualnej prezentacji produktów, stworzenie hiszpańskojęzycznej strony internetowej.

 

W ofercie powinna zostać wyszczególniona usługa/ zadanie:
– doradztwo w zakresie projektowania katalogów produktowych (jako efekt końcowy – przygotowanie projektu katalogu)
– doradztwo w zakresie projektowania wzorników próbek (jako efekt końcowy – projekt wzorników próbek)
– przygotowanie mock up’ów (w tym także obrotowych) na potrzeby katalogów, strony internetowej
– przygotowanie zdjęć (do katalogów, strony internetowej)
– projekt i wdrożenie strony internetowej

wraz z proponowaną ceną.

 

Oferty prosimy przesyłać na adres: kdybowska@pak.torun.pl

 

Powrót