Logo 89

Skontaktuj się z nami:
tel: 885 563 079

Polskie Mosty Technologiczne

         

Firma Handlowo Produkcyjna PAK Sp. z o.o. realizuje Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.” Celem projektu jest pozyskanie wiedzy eksperckiej w zakresie wprowadzania produktów spożywczych na rynek Meksyku, skutkujące opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej realizacja w ramach etapu zagranicznego. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozpoczęcie sprzedaży eksportowej produktów oferowanych przez PAK Sp. z o.o. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 174 500,00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 174 500,00 PLN.

Powrót