Group (48)

Szukaj
Close this search box.


Szukaj
Close this search box.

Projekt Funduszu Badań i Wdrożeń

Firma Handlowo Produkcyjna PAK Sp. z o.o. realizuje Projekt Funduszu Badań i Wdrożeń, prowadzenie prac badawczo-rozwojowych po tytułem: Stworzenie barierowego, monomateriałowego laminatu recyclingowalnego do pakowania żywności zastępującego nieekologiczne wielomateriałowe laminaty.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacji i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: potrzeba zwiększenia recyclingowalności opakowań z tworzyw sztucznych bez znacznej utraty funkcjonalności i bez zmniejszenia bezpieczeństwa pakowanej żywności.

Całkowita wartość projektu: 424.841,79 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 287.131,34 PLN

Pozostałe newsy newsy

Certyfikat Halal

Z przyjemnością informujemy, że 13.02.2024 PAK pomyślnie przeszedł audyt, który jest elementem procesu certyfikacji Halal. Certyfikacja przeprowadzona została przez Radę Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w

Więcej

Masz pytania?

O wydarzenia z życia firmy i informacje związane z marketingiem, bieżącymi wydarzeniami i współpracami w zakresie CSR i reklam zapytaj naszą Kierowniczkę Działu Marketingu i PR, Katarzynę Dybowską.

Skontaktuj się  z nami